Условия за ползване

Общи условия за ползване на сайта www.urbex.bg 

  1. Авторски права

Всички елементи на съдържанието на www.urbex.bg включително дизайн, софтуерни програми, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на собствениците на www.urbex.bg и техните партньори, предоставили съответната информация.

Нерегламентираното им използване представлява нарушение на закона и води до гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Всяко неразрешено ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и т.н. на част или цялото съдържание на сайта без писмено разрешение на собствениците на www.urbex.bg е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред. Допуска се публикуване на текстови материали, собственост на www.urbex.bg, само след писмено съгласие на www.urbex.bg, посочване на източника и добавяне на линк www.urbex.bg

  1. Потребители

Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата на www.urbex.bg  всеки потребител е длъжен да се запознае с настоящите правила за ползване на сайта, като чрез прочитането им той удостоверява, че при следващо ползване (зареждане на www.urbex.bg) той е съгласен с тях. Всеки потребител има правото да използва услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели, като се съгласява, че информацията, публикувана на сайта www.urbex.bg, не може да бъде причина за предявяване на негови искове към www.urbex.bg  и неговите собственици.

При добавяне на мнение/коментар в някой от модулите на сайта, всеки потребител се съгласява да спазва добрия тон, да не публикува цинични или обидни изказвания, да не подтиква към насилие, омраза или каквито и да е действия, противоречащи на законовите и морални норми, както и да не използва медията за разпространение на рекламни и спам съобщения. Сайтът www.urbex.bg и неговите собственици не носят отговорност за изразените от всеки потребител мнения при искове от трети страни.

  1. Лични данни

Собствениците на www.urbex.bg може да предоставят събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за посещенията върху техните рекламни банери и линкове. Също така си запазват правото да изготвят вътрешни статистики, както и такива, съобразени с целите на своя директен маркетинг и директния маркетинг на своите партньори.

  1. Отговорност

Пълната информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, като нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица не е гарантирана от собствениците на www.urbex.bg. Собствениците на www.urbex.bg не носят отговорност за последиците, в т.ч. евентуални искове и вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на www.urbex.bg

Собствениците на www.urbex.bg не носят отговорност за възприятията на сайта от субективен характер и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на www.urbex.bg, както и към информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които www.urbex.bg съдържа препратки.

  1. Общи разпоредби

Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между всеки потребител на сайта www.urbex.bg  и информацията и услугите, публикувани в него. 

Тези Общи условия представляват договор между всеки потребител на сайта и www.urbex.bg, с който потребителят получава правото да използва безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията, описани в настоящите правила. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата всеки потребител се съгласява да бъде обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължава да ги спазва. В случай че потребител на www.urbex.bg  не е съгласен с всички общи условия за ползване, то би следвало този потребител да не използва сайта за никакви цели.